650
دانشجو
1562
هیئت علمی
37888
فارغ التحصیل
1042
ثبت اختراع
9472
مقاله پژوهشی

اخبار و اطلاعیه ها

12 Sep 2021

جلسه مجازی معرفی برنامه جدید دوره کارشناسی دانشکده

12 Sep 2021

ساعات کاری کتابخانه

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

نقش دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در صنعت عمران کشور

با بیش از چهل سال تجربه، دارا بودن کادری مجرب از اساتید و کارکنان و داشتن امکانات تحصیلی و پژوهشی مناسب،یکی از معتبرترین دانشکده‌های مهندسی عمران در کشور می‌باشد. فارغ‌التحصیلان این دانشکده همواره در زمره متخصصینبا درجه تخصص بالا شناخته شده‌اند؛ دارا بودن مدرک دانشگاهی از این دانشکده همواره امتیازی برای حضور موثرتردر مجامع تخصصی داخلی و بین‌المللی بوده است. وجود تخصص بالا در فارغ‌التحصیلان این دانشکده همواره سبب شده است.

بیشتر بدانید
اطلاعات مورد نظر برای مقطع دکتری دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای مقطع دکتری دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای مقطع دکتری دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای مراکز دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای مراکز دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای مراکز دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای امکانات دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای امکانات دانشکده را اینجا وارد کنید
اطلاعات مورد نظر برای امکانات دانشکده را اینجا وارد کنید

دستاوردها و افتخارات دانشکده

کارگاه ها و دوره های آموزشی جدید