آیین‌نامه حفاظت از برند (نام نما یا ویژند) دانشگاه صنعتی شریف 
اهمیت اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برند دانشگاه امروزه غیرقابل انکار است و توجه به آثار معنوی این دارایی، از جمله ایجاد شهرت و اعتبار برای دانشگاه و انگیزه‌سازی در این محیط علمی به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌های پیشرو محسوب می‌شود. در این میان دانشگاه صنعتی شریف بواسطه برخورداری از نیم قرن سابقه درخشان در حوزه‌های مختلف و تربیت نیروهای خلاق، مدیر و نخبه، از برند معتبری در سطح داخلی و بین‌المللی بهره‌مند است. بر این اساس، آیین‌نامه پیش رو با هدف ایجاد ضوابط شفاف در استفاده قاعده‌مند از برند دانشگاه و تبیین موارد غیرمجاز، سعی در ایجاد بستری مناسب جهت پیشگیری از نقض حقوق برند دانشگاه یا عدم بهره‌مندی مناسب و هدفمند از آن و برقراری ضوابط مناسب جهت حقوق و تکالیف اعضای دانشگاه در استفاده از برند داشته است.