ریاست دانشگاه

Responsive Image
سیدعباس موسوی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف

معاونت‌ها

Responsive Image
محمدعلی کوچک‌زاده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
Responsive Image
 حسن حدادپور
معاون پژوهش و فناوری
Responsive Image
محمد شریف‌خانی
معاون امور مالی و اداری
Responsive Image
محمود بهمن‌آبادی
معاون دانشجویی
Responsive Image
مصطفی تقوی
معاون فرهنگی و اجتماعی

پردیس‌های بین‌الملل

Responsive Image
رضا یوسفی
رئیس پردیس بین‌الملل کیش
Responsive Image
محمدرضا اجتهادی
رئیس پردیس بین‌الملل تهران

حـوزه ریاسـت

Responsive Image
هادی نوبهاری 
مدیرکل حوزه ریاست
Responsive Image
سعید بهزادی‌پور
مدیر ارزشیابی و نظارت
Responsive Image
علی اصغر اسکندر بیاتی
مشاور اجرایی
Responsive Image
محمد راعی
مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی
Responsive Image
مجید دهبیدی‌پور
مشاور امور نوآوری و فناوری
Responsive Image
سعید ادیب‌ نظری
رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی 
Responsive Image
بهنام طالبی
رئیس پارک علم و فناوری
Responsive Image
سيد ابراهيم هاشم‌ورزی
مدیر روابط عمومی و ارتباطات
Responsive Image
رضا روح‌ورزی
مدیر حراست
Responsive Image
سورنا ستاری
مشاور عالی امور توسعه دانشگاه
 
Responsive Image
 سیدمحمد سیادتی 
مشاور رئیس دانشگاه در امور 
مهندسی و پشتیبانی
Responsive Image
        رسول جلیلی       
                      مشاور رئیس دانشگاه   
Responsive Image
    جعفر حبیبی
   مشاور رئیس دانشگاه
      در امور رفاهی    
Responsive Image
سید فرشاد فاطمی اردستانی
مشاور رئیس دانشگاه در امور اقتصادی
Responsive Image
 اکرم عوامی
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
Responsive Image
آریا الستی
مشاور رئیس دانشگاه در امور راهبردی
Responsive Image
علیرضا زارعی
مشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری اطلاعات و                                       ارتباطات

دانشـکده‌ها

Responsive Image
ناصر وثوقی
رئیس دانشکده
مهندسی انرژی
Responsive Image
 بابک حسین خلج
رئیس دانشکده
مهندسی برق 
Responsive Image
سعید شاهرخیان
رئیس دانشکده
شیــــمی
Responsive Image
سعید جمشیدی
رئیس دانشکده 
مهندسی شیمی و نفت
Responsive Image
مجید رفیعی
رئیس دانشکده
مهندسی صنایع
Responsive Image
حمیدرضا فنایی
رئیس دانشکده
علوم ریاضی
Responsive Image
علی بخشی
رئیس دانشکده
مهندسی عمران
Responsive Image
ندا صدوقی
رئیس دانشکده
فیــــزیک
Responsive Image
حمید ضرابی‌زاده
رئیس دانشکده
مهندسی کامپیوتر
Responsive Image
سید علی مدنی‌زاده
رئیس دانشکده
مدیریت و اقتصاد
Responsive Image
نوید ارجمند
رئیس دانشکده
مهندسی مکانیک
Responsive Image
محسن کاظمی‌نژاد
رئیس دانشکده
مهندسی و علم مواد
Responsive Image
کاظم هجران‌فر
رئیس دانشکده
مهندسی هوافضا

مراکز آمـوزشی

Responsive Image
مصطفی تقوی
رئیس گروه فلسفه علم
 
Responsive Image
شهریار کابلی
رئیس‌ مرکز آموزش‌ مهارت‌های مهندسی
Responsive Image
حبیب باقری
رئیس مرکز زبان‌ها و زبان شناسی
 
Responsive Image
مونس سیاح
رئیس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی

پژوهشکده‌ها

Responsive Image
حمیدرضا ربیعی
رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته
Responsive Image
سیدرضا میرنظامی
رئیس پژوهشکده سیاستگذاری 
Responsive Image
سیاوش بیات
رئیس پژوهشکده الکترونیک
Responsive Image
اعظم ایرجی‌زاد
رئیس پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا
Responsive Image
حسین افشین
رئیس پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست

مـدیـران

Responsive Image
محمد فخارزاده
مدیر استعدادهای درخشان
Responsive Image
مرتضی امینی
مدیر کل امور آموزش 
Responsive Image
محمد ایزدی
مدیر تحصیلات تکمیلی
Responsive Image
محمد صالح تواضعی
مدیر گروه سنجش و برنامه‌ریزی
Responsive Image
مجید رفیعی
مدیر آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
Responsive Image
هادی نوبهاری
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
Responsive Image
محمدرضا هرمزی‌نژاد
مدیر امور پژوهشی
Responsive Image
محسن مسیحی
مدیر امور فناوری
Responsive Image
محمد فراهانی
مدیر ارتباط با صنعت
Responsive Image
مجتبی تقی‌پور
مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی
Responsive Image
مهدی طهماسبی
مدیر آینده نگری و نوآوری اجتماعی
Responsive Image
رضا محرابی
مدیر امور فرهنگی
Responsive Image
اکبر سیه‌بازی
مدیر دانشجویی
Responsive Image
فرج الله احمدی
مدیر امور مالی
Responsive Image
عباس رجبی
مدیر امور ساختمان و تأسیسات
Responsive Image
افشین بنازاده
مدیر تربیت بدنی
Responsive Image
غلامرضا پیرچراغی
مدیر سرمایه انسانی
Responsive Image
محمدرضا تابش‌پور
مدیر طرح جامع توسعه فضای فیزیکی دانشگاه
Responsive Image
محمد میرزایی
مدیر کتابخانه مرکزی
Responsive Image
امیر نورانی
مدیر توسعه و نگهداشت اعضای هیئت علمی
Responsive Image
محمد طیبی رهنی
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Responsive Image
امیرعباس علاالدینی
مشاور حقوقی و امور قراردادها 
Responsive Image
محمدحسین حمزه گرکانی
مدیر بودجه و توسعه منابع
Responsive Image
حمیدرضا منصوبی
مدیر توسعه تعاملات دانشجویی
Responsive Image
                         عباس ابراهیمی
مدیر پایش مرجعیت بین‌المللی 
Responsive Image
مهدیه برزگری
مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی
Responsive Image
        بابک محمدی
مدیر امور پشتیبانی و خدمات