دکتر رسول جلیلی

سرپرست دانشگاه

دکتر سید فرشاد فاطمی
معاون امور مالی و اداری
دکتر داود رشتچیان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر علی اکبر ابوالحسنی
معاون دانشجویی
دکتر محمد فخارزاده
معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا موحدی
معاون پژوهش و فناوری
دکتر عبدالرضا سیم‌چی
مدیر امور بین‌الملل
حجت‌الاسلام سید فخرالدین طباطبایی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دکتر محمدرضا آراستی
مدیر مرکز برنامه‌ریزی راهبردی
دکتر هادی نوبهاری
مدیرکل حوزه ریاست
مهندس مجید دهبیدی‌پور
رییس پارک علم و فناوری