دکتر رسول جلیلی

سرپرست دانشگاه

دکتر سید فرشاد فاطمی
معاون امور مالی و اداری
دکتر محمود سعادت فومنی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر علی اکبر ابوالحسنی
معاون دانشجویی
دکتر محمد فخارزاده
معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا موحدی
معاون پژوهش و فناوری
دکتر محسن مسیحی
مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی
حجت‌الاسلام سید فخرالدین طباطبایی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دکتر محمدرضا آراستی
مدیر مرکز برنامه‌ریزی راهبردی
دکتر هادی نوبهاری
مدیرکل حوزه ریاست
مهندس مجید دهبیدی‌پور
رییس پارک علم و فناوری