اعلام تصمیمات دانشگاه در نامه رئیس به اعضای هیئت علمی

03 Jan 2021
446

دکتر فتوحی در نامه ای به اعضای هیئت علمی ، ایشان را از تصمیمات جدید دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه فعالیت در شرایط موجود مطلع کرد.