اهداف

تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه مخابرات دیجیتال و مطرح شدن بعنوان یک قطب پژوهشی در سطح بین الملل بصورت متمرکز و جهت دار كه در عين حال بتواند نيازهاي اپراتورهاي داخلي را فراهم سازد. قابل ذكر است كه با خصوصي سازي صنعت مخابرات در كشور نقش چنين تحقيقاتي در جهت افزايش سوددهي اين شركت­ها از طريق ارائه خدمات جديد و مشتري پسند مورد توجه ويژه قرار خواهد داشت.
اميد است در آينده­اي نزديك اين پژوهشكده تبديل به يك مركز تحقيقاتي معتبر نظير Bell Labs يا ETRI شود.
 
بـرنـامـه هـا
الف- توليد علم در زمينه مخابرات و رشته هاي وابسته
ب- کمک مالي و علمي به کادر علمی، دانشجويان دکتری مخابرات دانشگاه صنعتي شريف بالاخص و در صورت امکان به دانشجويان ساير دانشگاهها به صورت عمومي
ج – کمک مالي و علمي به بعضي از دانشجويان کارشناس ارشد مخابرات
د- کمک به تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مخابراتي پژوهشکده در جهت تحقيقات