چاپ کتاب کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

چاپ کتاب کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

03 Jan 2021
1046

کتاب ” کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای” تالیف دکتر ناصر وثوقی (و همکاران) عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف توسط انتشارات صانعی به چاپ رسید. این کتاب حاصل بیش از یک دهه تدریس و تحقیق در زمینه روش مونت کارلو و کاربردهای آن است.