نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

دکتر فتوحی در نامه ای به اعضای هیئت علمی ، ایشان را از تصمیمات جدید دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه فعالیت در شرایط موجود مطلع کرد.