دوره تخصصی تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای رمز ارزها

دی - بهمن 1400

مدرس: قاسم کریمی (فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی)

زمان:

پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۰/۲۳) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۰/۳۰) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۱۴) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۲۱) ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

 

ثبت نام آزاد: لینک ثبت نام

ثبت نام ویژه دانشجویی: لینک ثبت نام