اطلاعیه تعطیلات تابستانی پردیس

قابل توجه تمامی دانشجویان پردیس

تعطیلات تابستانی پردیس از روز شنبه مورخ 23 تیرماه شروع خواهد شد. اولین روز کاری پس از تعطیلات تابستانی روز شنبه مورخ 20 مردادماه خواهد بود. در این بازه ی زمانی اداره آموزش و تمامی واحدهای پردیس تعطیل خواهد بود.

چند تذکرمهم:

  1. با توجه به مدت زمان این تعطیلی و عدم حضور همکاران آموزش، چنانچه نیاز به دریافت گواهی اشتغال به تحصیل یا تایید درخواست خروج از کشور یا اتمام فرآیند فراغت از تحصیل و یا اخذ هرگونه خدمات آموزشی دیگر دارید. توصیه می شود تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 19 تیرماه به اداره آموزش پردیس مراجعه کرده و یا درخواست خود را به ایمیل رسمی آموزش ارسال نمایید.  (edu.sharifkish@outloook.com)
  2. خدمات آموزشی پردیس پس از تعطیلات تابستانی و از روز { شنبه 20 مردادماه } برقرار خواهد بود.

مجموعه آموزش تعطیلاتی فرح‌بخش و همراه با شادکامی را برای شما آرزومند است.

معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف جزیره کیش

تیرماه  1403