مراسم رونمايی از فونت اختصاصی شريف + دريافت فونت و راهنما

مراسم رونمايی از فونت اختصاصی شريف + دريافت فونت و راهنما

مراسم رونمايی از فونت اختصاصی شريف + دريافت فونت و راهنما

كتابخانه مركزی، مركز اسناد و گنجينه دانشگاه صنعتی شريف، دوشنبه 11 تيرماه، از ساعت13، ميزبان هيئت رئيسه و مدعوين گرانقدر دانشگاه در نشست رونمايی از فونت اختصاصی شريف خواهد بود. اين فونت به پيشنهاد رياست وقت دانشگاه، جناب آقای دكتر جليلی، به منظور ارتقای هويت بصری دانشگاه و استفاده در متون علمی، پايان نامه‌ها، مكاتبات و ... به بهره برداری رسيده است.

در اين جلسه، آئين رونمايی از جلد ششم كتاب «گذری بر سوابق شريف» نيز برگزار می گردد.

 

دریافت تایپ فیس اختصاصی شریف
​​​​​​​