برنامه دروس

برنامه دروس گرایش‌های کارشناسی ارشد


گرایش‌ها
چکیده آئین‌نامه (ورودی 97 به بعد)
سرفصل دروس (ورودی 97 به بعد)
چکیده آئین‌نامه (ورودی 92 به بعد)
تبدیل انرژی
طراحی کاربردی
مهندسی دریا
مکاترونیک
------------
------------
ساخت و تولید
------------
------------