اشخاص حقوقی فاقد وابستگی سازمانی

 

اشخاص حقوقی فاقد وابستگی سازمانی

 

اشخاص حقوقی زیر هیچ ارتباط سازمانی با دانشگاه صنعتی شریف ندارند. این فهرست به مرور به‌روز خواهد شد. موارد نقض آیین‌نامه حفاظت از برند (نام‌نما یا ویژند) دانشگاه صنعتی شریف را می‌توان از طریق رایانامه brand@sharif.ir یا درگاه http://ethics.sharif.ir و یا شماره تماس 02166164006 و 02166164007 گزارش نمود.

1. مدرسان شریف

2. مکتب شریف

3. گروه موسوم به sharif guys