افزایش بهره‌وری کارخانجات فولاد با ایده‌ای فناورانه در دانشگاه شریف

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف با ارائه ایده‌ای فناورانه با عنوان؛ «طراحی سیستم اتوماتیک تغذیه گلوله بدون توقف به آسیاهای گردان» بهره‌وری کارخانجات معدنی و فولاد را افزایش خواهند داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، در آیین اختتامیه رویداد ملی توسعه ایده‌های فناورانه گل‌گهر که با حضور دکتر دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد از دکتر محمد دورعلی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف به دلیل ارائه "طراحی سیستم اتوماتیک تغذیه گلوله بدون توقف به آسیاهای گردان" تقدیر شد.

دکتر محمد دورعلی و همکارانش با ارائه این طرح که به عنوان ایده فناورانه برتر معرفی شده، این امکان را به کارخانجات خواهند داد که علاوه بر افزایش بهره‌وری کارخانجات معدنی و فولاد، از توقف آسیاها، توقف تولید و ضررهای چندین میلیاردی در این کارخانجات جلوگیری کنند.

وی در این خصوص گفت: در حال حاضر فرآیند شارژ گلوله در آسیاهای کارخانجات مختلف معدنی و فولاد به صورت دستی و همراه با صعوبت و همچنین درگیری بالای تجهیزات و نیروی انسانی و در برخی آسیاها همراه با توقف آسیا و خط تولید و تحمیل ضرر به مجموعه انجام می‌شود.

به عنوان نمونه شارژ گلوله در آسیاهای خشک گندله سازی معادن آهن به صورت ماهانه بوده و حداقل نیاز به توقف ۴ ساعته آسیا دارد. با در نظر گرفتن حجم بار ورودی ۷۰۰ تُن بر ساعت برای یک کارخانه با ظرفیت ۵ میلیون تُن در سال، این توقف تولید در هر نوبت شارژ می‌تواند ضرری معادل ۸۰ میلیارد ریال به مجموعه وارد کند. به کارگیری تجهیز پیشنهادی باعث جلوگیری از توقف آسیا و توقف تولید می‌گردد.

وی افزود: این دستگاه با ظرفیت ذخیره مخزن از ۱ تُن تا ۳۰ تُن گلوله و نرخ شارژ گلوله قابل تنظیم، دارای قابلیت شمارش تعداد گلوله‌هاى تغذیه شده به آسیا، تنظیم بازه‌هاى زمانى و تعداد گلوله‌ها جهت تغذیه به آسیا و نیز جداسازى گلوله با قطر ۲۵ الی ۱۲۵ میلیمتر و بالاتر است.

علاوه بر آن دستگاه داراى رابط کاربرى براى اپراتور دستگاه جهت فرماندهى بوده و قابلیت گزارش میزان گلوله‌هاى مصرفى، میزان گلوله‌هاى موجود در مخزن، تاریخچه شارژ و ثبت مقادیر را نیز دارا می‌باشد.

دکتر دورعلی خاطرنشان کرد؛ شارژ پیوسته گلوله در آسیا به عنوان جایگزینى براى روش سنتى شارژ دستى بوده که باعث بهره‌مندى از مواردی چون؛ افزایش بهره‌وری آسیا، کاهش نوسانات در توان موتور و ضربات آسیا، کاهش نیروى انسانى و تجهیزات مورد نیاز و ثبت تاریخچه و گزارش تفضیلى از میزان شارژ خواهد شد.