بیانیه شورای دانشگاه صنعتی شریف در پی وقایع ناگوار اخیر

شورای دانشگاه صنعتی شریف در پی وقایع ناگوار یک‌شنبه دهم مهرماه 1401 و هتک حرمت به ساحت علم و دانشگاه بیانیه‌ای صادر کرد.

شورای دانشگاه صنعتی شریف در پی وقایع ناگوار یک‌شنبه دهم مهرماه 1401 و ضرب و شتم دانشجویان و استادان در محوطه پیرامونی دانشگاه و دستگیری تعدادی از دانشجویان و هتک حرمت ساحت علم و دانشگاه، در مورّخ 1401/7/12 تشکیل جلسه داد و ضمن ابراز همدری با آسیب دیدگان و با عنایت به آنکه حفظ حرمت دانشگاه یکی از اصول خدشه ناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است و نیز از آنجا که مخالفت و اعتراض مدنی حقّ طبیعی هرانسانی است، موارد زیر را با اکثریت آراء تصویب نمود :

1. ضرب و شتم و اعمال خشونت سبعانه علیه دانشجویان و استادان توسط نیروهای لباس شخصی و بعضا لباس فرم‌دار و وارد آوردن آسیب جسمی و روحی به آنان را قویاً محکوم می‌نماید.

2. کاربرد خشونت کلامی و ناسزاگویی را که با فرهنگ اصیل و فاخر دانشگاه صنعتی شریف مغایرت دارد، اکیدا محکوم می‌نماید.

3. دستگیری و وارد آوردن صدمه به دانشجویان جدیدالورود (ورودی 1401) تنها پس از دو روز حضور در دانشگاه برای ما بسیار دردناک است و به عنوانِ فاجعه‌ای بزرگ در تاریخ علمی کشور ثبت خواهد شد. اجتناب از این‌گونه وقایع از نظر ما واجب است.

4. تعرض نیروهای لباس شخصی و امنیتی به حریم دانشگاه از جمله پارکینگ دانشگاه و اقدامات سوء آنان را اکیداً محکوم می‌نماید و خواستار دستور اکید برای عدم تکرار اتفاقات مشابه در آینده است.

5. شورا مراتب انزجار خود را از عملکرد مسببین حوادث روز یکشنبه 10 مهر اعلام می‌دارد و خواستار طرح شکایت توسط مسئولین دانشگاه در مراجع قضایی، راجع به حوادث مرتبط است.

6. آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان در بند را خواستار است. بدیهی است که رسیدگی به جرایم یا خطاهای احتمالی در دانشگاه وفق مقررات، مسئولیت کمیته انضباطی دانشگاه است.

7. شورا مصراً خواستار عذرخواهی رسمی مقامات ذیربط کشور از جامعه دانشگاهی صنعتی شریف اعم از دانشجویان، استادان و کارکنان است.

8. شورای دانشگاه همبستگی کامل خود را با دانشجویان عزیز در جهت حفظ امنیت، حریم و حرمت ایشان اعلام می‌دارد.

9. از همه استادان حاضر در صحنه در روز یکشنبه 10 مهر و از کمک و حمایت ایشان از دانشجویان و نیز از پرسنل انتظامات دانشگاه سپاسگزاری می‌شود.

10. روز شنبه 1۶ مهرماه، اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به مدّت ۲ ساعت از ساعت 13 الی 15 مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه (ساختمان دکتر مجتهدی) به نشانه اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و وقایع ناگوار یکشنبه گرد هم می‌آیند و آن را روز سوگِ مظلومانه دانشگاه صنعتی شریف اعلام می‌دارند.

اطمینان داریم که دانشگاه صنعتی شریف، همچون همیشه با کمک استادان و دانشجویان فرهیخته خود، با اقتدار از این گردنه نیز عبور خواهد کرد و مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد. در عین حال پیگیر مطالبات خود نیز هست.

دریافت فایل بیانیه