تصویب تشکیل «دفتر امور بانوان» در آخرین جلسه هیئت رئیسه

در چهل و هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه ضمن بررسی آخرین موضوعات سال ۱۴۰۲، طرح تشکیل "دفتر امور بانوان" تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، چهل و هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1402، روز دوشنبه 28 اسفندماه 1402 تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آخرین موضوعات سال جاری، طرح تشکیل «دفتر امور بانوان» توسط دکتر عوامی، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده، ارائه و تصویب شد.