حضور نمایندگان دانشگاه سن پترزبورگ روسیه در دانشگاه صنعتی شریف

هیئتی از دانشگاه سن پترزبورگ روسیه با حضور در دانشگاه صنعتی شریف ضمن گفتگو با مسئولین این دانشگاه بر بهبود و ارتقای تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری این دو دانشگاه تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه 1403، جمعی از نمایندگان و معاونین دانشگاه سن پترزبورگ روسیه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید و از نزدیک با فضای آموزشی، علمی و پژوهشی این دانشگاه آشنا شدند.

 در ابتدا مهمانان روسی از دفاتر و مراکز مستقر در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه، همچنین آزمایشگاه مرکزی بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت‌های این مراکز آشنا شدند. سپس با حضور در دانشکده فیزیک از فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه سولار پنل بازدید به‌عمل آوردند. در ادامه برنامه این تیم روسی از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های پژوهشی در پژوهشکده نانو و همچنین دانشکده مهندسی مواد و آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو نیز بازدید کردند.

هیئت روسی پس از تور فناوری در دانشگاه، با حضور در دفتر ریاست دانشگاه با دکتر موسوی و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار درباره همکاری‌های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه‌های کشور روسیه از جمله؛ دانشگاه سن پترزبورگ و دانشگاه پلی تکنیک تامسک در قالب برگزاری دوره‌های مشترک، تبادل دانشجو و استاد و چاپ مقاله مشترک در سال‌های اخیر به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر لزوم بهبود و ارتقای این تعاملات تاکید کردند.