رونمایی از سند چشم‌انداز و برنامه بلند‌مدت پیاده‌‍سازی BIM و دستورالعمل اجرایی آن

رونمایی از سند چشم‌انداز و برنامه بلند‌مدت پیاده‌‍سازی BIM و دستورالعمل اجرایی آن توسط دفتر خدمات فناوری مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان مستقر در مجتمع خدمات فناوری شریف

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 21 تیرماه 1400 از سند چشم‌انداز و برنامه بلند‌مدت پیاده‌‍سازی BIM و دستورالعمل اجرای آن با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد؛ مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، شهرام عدالتی؛ معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، دکتر الوانچی و دکتر خوش‌چهره از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر عزیزی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر خانزادی از دانشگاه علم و صنعت و سایر حضار در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران رونمایی شد.

سند چشم‌انداز و برنامه بلندمدت پیاده‌سازی BIM از همکاری فیمابین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تهیه شده است و نمونه‌ای موفق از همکاری بین دانشگاه و صنعت است.