پیام رئیس دانشگاه به مناسبت سال جدید

دکتر رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پیامی فرا رسیدن سال نو را به اهالی دانشگاه صنعتی شریف تبریک گفت.