به منظور گسترش تعاملات علمی - پژوهشی؛

بازدید سفیر کره جنوبی از دانشگاه صنعتی شریف

سفیر کره جنوبی ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف با دکتر جلیلی رئیس دانشگاه دیدار داشت. در این دیدار بر گسترش تعاملات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه شریف با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این کشور تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز یکشنبه 19 شهریورماه 1402، H.E. Yun Kanghyeon  سفیر کره جنوبی و هیئت همراه ایشان از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.

در ابتدای بازدید سفیر کره جنوبی و هیئت همراهش با حضور در ساختمان ریاست دانشگاه با دکتر جلیلی رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که با حضور دکتر مسیحی مدیر امور بین‌الملل دانشگاه، دکتر مجید عباسپور عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه و رئیس کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی انرژی، تاب آوری و پایداری تشکیل شد، در خصوص تعاملات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کره جنوبی بحث و گفتگو شد.

در ادامه جلسه پس از ارائه توانمندی‌های فناوری و تکنولوژی دانشگاه، دکتر عباسپور در خصوص کنفرانس بین‌المللی انرژی، تاب آوری و پایداری در دانشگاه صنعتی شریف توضیح داد.

در پایان نشست این هیئت از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه بازدید کرده و از نزدیک با دستاوردهای فناورانه برخی از مراکز و دفاتر مستقر در مجتمع آشنا شدند.