تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه مرکزی شریف
مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی شریف)، در بخش تجهیزات و امکانات که آماده ارائه به دانشجویان، پژوهشگران و صنایع می‌باشد در بخش‌های زیر تجهیزات پیشرفته و استاندارد را قرار داده است که می‌توانید با بررسی هر بخش نسبت به ثبت درخواست آنالیز و آزمون مورد نظر اقدام کنید و دسته‌بندی تجهیزات به صورت زیر است: 
1- آنالیز میکروسکوپی 
2- آنالیز عنصری
3- آنالیز طیف سنجی
4- آنالیز فیزیکی
5- آنالیز خواص مکانیکی
6- پردازش سریع
آنالیز میکروسکوپی

آنالیز میکروسکوپی

 [ Microscopic Aanalysis ]

آنالیز عنصری

آنالیز عنصری

 [ Elemental Analysis ] 

آنالیز طبف سنجی

آنالیز طیف سنجی

[ Spectroscopic Analysis ] 

آنالیز فیزیکی

آنالیز فیزیکی

[ Physical Analysis ]

آنالیز خواص مکانیکی

آزمون خواص مکانیکی

[ Mechanical Properties Test ]

پردازش سریع

پردازش سریع

[ High Performance Computing ]