اساتید پیشکسوت

دکتر اسماعیل ثنایی

الکترونیک دیجیتال

دانلود

دکتر خراسانی، سینا

استاد

الکترونیک فوتونیک

دانلود

دکتر رحیم فائز

فیزیک ادوات نانو و کوانتمی

آدرس:
طبقه همکف- 103 بال غربی
تلفن:
982166164350
ایمیل:
faez@sharif.edu
Home page

دانلود

دکتر سید محمد حسین علوی

الکترونیک

دانلود

دکتر سیروس صدوقی

الکترونیک دیجیتال

آدرس:
طبقه پنجم - 516 بال شرقی
تلفن:
982166165906
ایمیل:
sadughi@sharif.edu

دانلود

دکتر شاهرخ شیبانی

مخابرات

دانلود

دکتر علی محمد رنجبر

قدرت

دانلود

دکتر فرخ مروستی

پردازش سيگنال و تصوير و سيستمهاي چند رسانه اي

آدرس:
طبقه اول -212 بال غربی
تلفن:
982166164354
ایمیل:
marvasti@sharif.edu
 

"هوش مصنوعی: شهرهای هوشمند -خودروهای خودران/هوشمند

پردازش سیگنال: پردازش سیگنالهای گرافی -تخمین موقعیت و سرعت اهداف در رادارهای چند ورودی- چند خروجی مبتنی بر تنکی یادگیری ماشین: سامانه‌های توصیه‌گر یوتیوب، نت‌فلیکس - سامانه‌های مالی هوشمند - مخابرات سیار: تکنیکهای مدولاسیون نسل ۶ و ۷ - Image and video inpainting and super-resolution"

دانلود

دکتر محمد اعتمادی

الکترونیک

دانلود

دکتر محمود تابنده

الکترونیک دیجیتال

آدرس:
طبقه اول -207 بال غربی
تلفن:
982166164330
ایمیل:
tabandeh@sharif.ir

دانلود

دکتر محمود تبیانی

مخابرات

دانلود

دکتر محمود نحوی

سیستم

دانلود

دکتر مهدی احسان

قدرت

آدرس:
طبقه سوم - 412 بال غربی
تلفن:
982166164324
ایمیل:
ehsan@sharif.edu

هماهنگی تراکنشی به منظور مدیریت انرژی در ریزشبکه ها

دانلود

دکتر مهرداد شریف بختیار

الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک

آدرس:
طبقه دوم -311 بال غربی
تلفن:
982166164342
ایمیل:
msharif@sharif.edu
 

دانلود

دکترمسعود جهانبگلو

الکترونیک

دانلود

دکترهمایون هاشمی

مخابرات

دانلود