فرم های آموزشی کارشناسی
 • فرم تطبیق و احراز

  فرم تطبیق ورودی های ۹۸ و بعد "جدید"
  فرم تطبیق جدید دوره کارشناسی ورودی های قبل از98  "جدید"
  فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی
  فرم احراز فارغ التحصیلی به صورتWord
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش الکترونیک( ورودی بعد از 86 )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش بیو الکترونیک( ورودی بعد از 86 )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم های دیجیتال ( ورودی بعد از 86 )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم های دیجیتال( ورودی بعداز 93)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت ( ورودی 93 و ماقبل )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت ( ورودی 94 و مابعد )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش کنترل( ورودی بعد از 86 )
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش مخابرات ( ورودی بعد از 86 )
 • فرم پروژه کارشناسی

  فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل ورد)
  فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل پی دی اف)
  فرم ارزیابی اولیه پروژه کارشناسی 2
  فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي یک
  فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي دو
 • سایر فرم های دوره کارشناسی

  فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
  فرم درخواست دانشجویی جهت بررسی در شورای آموزشی دانشکده برق
  فرم کارکرد دانشجویی
  فرم درخواست بررسی پرونده آموزشی
 • فرم درخواست تعیین محل کلاس

  فرم درخواست تعیین محل کلاس