فناوری های همگرا

معرفی گروه

گروه راهبردی فناوری‌های همگرا با هدف همکاری‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های مختلف علوم اعصاب، مهندسی ژنتیک، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، فناوری نانو، ادوات الکترونیکی و فناوری کوانتوم از آبان ماه ۱۳۹۷ در دانشکده مهندسی برق زیر نظر ریاست دانشکده و با سرپرستی جناب آقای دکتر فردمنش شکل گرفته است. زیرگروه‌های مختلف این برنامه تاکید جدی بر تعریف پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف فناوری‌های همگرا داشته و برای نیل به این مقصود، برنامه آموزشی منطبق بر این پژوهش‌ها تدوین نموده‌اند. در ادامه، خلاصه‌ای از ساختار گروه راهبرد فناوری‌های همگرا به همراه لیست اعضای هر گروه آورده شده است.

گروه راهبردی فناوری‌های همگرا شامل دو بخش اصلی برد گروه و زیرگروه‌ها است. برد گروه، مرجع اصلی هدف‌گذاری، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارد. در حال حاضر، با توجه به پتانسیل‌های دانشکده مهندسی برق در حوزه‌های مختلف فناوری های همگرا، هشت زیرگروه (با ذکر اسامی مدیران این زیرگروه‌ها) به صورت زیر شکل گرفته است:

  • مهندسی اعصاب: آقایان دکتر کربلایی و دکتر قاضی زاده
  • ژنومیک/ زیست شناسی مصنوعی: آقای دکتر خلج
  • ماشین‌های هوشمند: آقایان دکتر باقری و دکتر صالح
  • تصویربرداری و الکترومغناطیس زیستی: آقای دکتر جاهد
  • ادوات بیو الکترونیک و الکترومغناطیس: آقای دکتر فردمنش
  • مخابرات زیستی و مولکولی: خانم ها دکتر نصیری و دکتر میرمحسنی
  • مدار‌های زیستی همراه: آقای دکتر فتوت
  • فناوری کوانتوم: آقای دکتر صالحی


اعضای برد در حال حاضر شامل مدیران زیرگروه‌ها هستند. همچنین ۳۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق عضو زیر گروه‌ها هستند که در جدول زیر آورده شده است.

هر زیرگروه در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد. در بخش پژوهش، اعضای با همکاری یکدیگر، اهداف تحقیقاتی زیرگروه را تعریف کرده و سعی در جذب گرنت‌های پژوهشی برای اجرا پروژه‌ها دارند. حسب آماده سازی دانشجویان برای فعالیت‌های تحقیقاتی، زیرگروه وظیفه دارد تا با ارایه دروس مناسب، دانشجو را با فعالیت‌های پژوهشی آماده سازد.

برنامه های آموزشی

برنامه آموزشی تصویربرداری و الکترومغناطیس زیستی
برنامه آموزشی مهندسی اعصاب
برنامه آموزشی مدارهای زیستی همراه
برنامه آموزشی فناوری کوانتوم
برنامه آموزشی ادوات بیوالکترونیک و الکترومغناطیس
برنامه آموزشی مخابرات زیستی و مولکولی
برنامه آموزشی ژنومیک/زیست شناسی مصنوعی
برنامه آموزشی ماشین‌های هوشمند