کارشناسی

معرفی

دانشکده ما با در اختیار داشتن حدود ۷۵ عضو هیئت علمی، ۹۵۰ دانشجوی کارشناسی از جمله بزرگترین دانشکده‌های مهندسی در سطح کشور می‌باشد. معاونت آموزشی دانشکده وظیفه اجرای فرآیندهای آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق را بر عهده دارد. یکی از اهداف اساسی آموزشی دانشکده تربیت فارغ التحصیلانی در بالاترین سطح کیفی ممکن برای رفع نیازهای جاری و آتی کشور می‌باشد. حوزه معاونت آموزشی دانشکده متشکل از معاون آموزشی و کارشناسان آن، رسالت ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و نظارت بر حسن ا‌جرای عملکردهای آموزشی را بر عهده دارند.

 
شورای آموزشی دانشکده شامل مدیران گرایش‌های الکترونیک، بیوالکتریک، سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های انرژی الکتریکی، سیستم‌های دیجیتال، کنترل و سیستم‌های دینامیکی و مایکرویو و فوتونیک، معاونت دانشجویی، معاون دانشجویی سابق و به سرپرستی معاون آموزشی دانشکده تشکیل می‌شود که از جمله وظایف آن برنامه‌ریزی آموزشی با بهره‌گیری از نظر کارگروه‌های تخصصی، تدوین آئین‌نامه‌های داخلی، طراحی راهکارهای اجرایی مناسب برای نیل به اهداف و بررسی تقاضاهای دانشجویی می‌باشد.
کمیته انتقال دانشکده به سرپرستی معاون آموزشی دانشکده متشکل از ریاست دانشکده و تعدادی از اساتید با تجربه است که وظیفه بررسی تقاضاهای انتقال به دانشکده برق را برعهده دارد.
خانواده آموزشی دانشکده مهندسی برق سالهای تحصیلی خوشی برای شما عزیزان آرزومند است.

اطلاعیه‌ها و فرم‌های آموزشی

         لیست برنامه آموزشی نیم سال 1-1402

لینک های مفید


همکاران بخش آموزش


مرجان ادايی
مسئول آموزش
شماره تماس: 4302-6616
ایمیل:adaei@ee.sharif.edu

سمیه ارمنده
کارشناس آموزش
شماره‌ تماس: 4304-6616

ایمیل:armandeh@ee.sharif.edu 
آدرس پستی: تهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، بال غربی دانشکده ،طبقه اول،دفتر معاونت آموزشی
شماره تماس با دفتر: ۶۶۱۶۴۳۰۱-۶۶۱۶۴۳۰۲-۶۶۱۶۴۳۰۴
کانال تلگرام