اعضای هیئت علمی


سید تقی اخوان نیاکی

استاد

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1358

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه ویرجینیای غربی، ایالات متحده آمریکا، 1988

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه ویرجینیای غربی، ایالات متحده آمریکا، 1992

ایمیل: niaki[at]sharif[dot]edu

تلفن: 66165740-21 (98+)

مشاهده صفحه شخصی: http://sharif.edu/~niaki

شبیه‌سازی سیستم رویداد گسسته

کنترل کیفیت چند متغیره

طراحی آزمایش‌ها

آمار کاربردی

دانلود

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی

استاد

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1356

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه پلی تکنیک نیویورک، ایالات متحده آمریکا، 1987

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه پلی تکنیک نیویورک، ایالات متحده آمریکا، 1992

   ایمیل: eshragh[at]sharif[dot]edu

  تلفن تماس:  66165705-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/eshragh

مطالعه حرکت

بهره‌وری سیستمها

پایایی سیستم‌ها

اندازه‌گیری کار و زمان

دانلود

محمد رضا اکبری جوکار

استاد

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1369

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۷۲

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، INPG Institut National Polytechnique de Grenoble، فرانسه، 1997

دکتری: مهندسی صنایع، INPG Institut National Polytechnique de Grenoble، فرانسه، 2001

ایمیل: reza[dot]akbari[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165742-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/akbari

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

جایابی و چیدمان تسهیلات

دانلود

محمد هادی چمران

استادیار

کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1346

کارشناسی ارشد: اقتصاد، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، هیوارد، ایالات متحده آمریکا، 1978

ایمیل: chamran[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165707-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/chamran

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد خرد و کلان

طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد

سیستم‌های تشویقی و پاداش

مدیریت عمومی

ساختار سازمانی

دانلود

مسلم حبیبی

استادیار

کارشناسی: مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1388

کارشناسی ارشد: مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1390

دکتری: مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۸

ایمیل: mhabibi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165735-21 (98+)

صفحه شخصی:  http://sharif.edu/~mhabibi  

تحول دیجیتال

چابکی کسب‌ و‌کاری

مهندسی سیستم‌های نرم‌افزاری

فناوری اطلاعات

دانلود

رسول حجی

استاد

کارشناسی: مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۴۳

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایالات متحده آمریکا، 1967

دکتری: مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایالات متحده آمریکا، 1970

 ایمیل: haji[at]sharif[dot]edu

 تلفن تماس:  66165708-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/haji

کنترل موجودی II

کنترل موجودی پیشرفته

تئوری صف و فرایندهای تصادفی

کنترل تولید

دانلود

علیرضا حجی

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1366

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1370

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1380

  ایمیل:  ahaji[at]sharif[dot]edu

  تلفن تماس: 66165704-21 (98+)

  صفحه شخصی:  http://sharif.edu/~ahaji

سیستم های صف و بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها

طراحی سیستم‌های عملیاتی و مکانیزه

کنترل تولید و موجودی

مدیریت پروژه

دانلود

عرفان حسن نایبی

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1388

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1390

دکتری: مهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1396

ایمیل:  hassannayebi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165734-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/nayebi

برنامه‌ریزی حمل و نقل

الگوریتم‌های فراابتکاری

بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

شبیه‌سازی کامپیوتری

مدیریت اختلال

دانلود

زهرا سادات حسن‌پور جسری

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1394

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1396

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1401

ایمیل:   hasanpourjesri[at]sharif[dot]edu

تلفن:  66165729-21 (98+)

صفحه شخصی: 

مدیریت زنجیره تامین جهانی

تحول دیجیتال

تحقیق در عملیات کاربردی

الگوریتم‌های فراابتکاری

پایداری/ تاب آوری زنجیره تامین

خرید گروهی

دانلود

سید موسی خالصی زاده

استاد(پیشکسوت)

ایمیل: khalessi[at]sharif[dot]edu
 

سیستم‌های اطلاعات مدیریت

دانلود

مجید خدمتی

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1389

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1391

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۴

ایمیل:  Khedmati[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165714-21 (98+)

صفحه شخصی: http://sina.sharif.edu/~khedmati

آمار مهندسی

داده‌کاوی

کنترل کیفیت آماری

کنترل فرایند آماری

شبیه‌سازی گسسته پیشامد

تحلیل سری‌های زمانی

دانلود

شکرانه خشخاشی مقدم

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ایران، 1390

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، 1392

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۷

ایمیل:   moghaddam[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165738-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb//?p=faculty/moghaddam

برنامه‌ریزی و توسعه محصول

مسیریابی و برنامه‌‏ریزی حرکت در سیستم‌های ساخت و تولید

سیستم‌‏های ساخت و تولید

شبیه‏‌سازی سیستم‌‏های تولیدی

روش‏‌های تولید

تولید ناب

دانلود

مریم رادمان

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1392

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1394

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1399

ایمیل:   radman[at]sharif[dot]edu

تلفن: 66165706-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/radman

 

 

تحقیق در عملیات

بهینه سازی مسائل با ابعاد بزرگ

الگوریتم های تجزیه

تئوری صف

دانلود

مریم رضاپور نیاری

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1392

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1394

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1400

ایمیل:   maryam[dot]rezapour[at]sharif[dot]edu

تلفن: 66165711-21 (98+)

صفحه شخصی: 

ساخت و تولید ابری

هوشمندسازی کسب و کار

مدیریت پروژه‌های کلان

تحلیل برنامه کسب و کار و تئوری تصمیم‌گیری

مدل‌های همکاری در بازار مشترک

تحقیق در عملیات

ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری

دانلود

مجید رفیعی

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، 1382

كارشناسی ارشد: مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتی شريف، ايران، 1385

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1391

ایمیل:  Rafiee[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165725-21 (98+)

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~rafiee

بهینه‌سازی در سیستم‌های سلامت

کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت

برنامه‌ریزی تصادفی

دانلود

شهرام شادرخ

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1372

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۷۵

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۳

ایمیل:  shadrokh[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165741-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/shadrokh

زمان‌بندی پروژه

مدیریت پروژه

تحقیق در عملیات کاربردی

دانلود

حسن شوندی

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد قزوین، ایران، 1375

كارشناسی ارشد: مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتی شريف، ايران، 1377

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1384

ایمیل:  shavandi[at]sharif[dot]edu

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/shavandi

تئوری فازی

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

تحقیق در عملیات کاربردی

مدل‌های کمی و تصمیم‌گیری در بازاریابی

مدل‌های قیمت گذاری و مدیریت درآمد

دانلود

نفیسه صدقی

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1384

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1387

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۹

ایمیل:  nafiseh[dot]sedghi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165710-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/sedghi

قیمت‌گذاری و مدیریت درآمد

مدل‌سازی داده محور

یادگیری آماری

بهینه‌سازی

دانلود

علی عبدالهی فر

مربی(پیشکسوت)

ایمیل: Abdollahifar[at]sharif[dot]edu

برنامه نویسی و برنامه‌سازی کامپیوتر

دانلود

کوروش عشقی

استاد

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه پلی تکنیک تهران، تهران، ایران، 1366

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1370

دکتری: مدل‌سازی ریاضی، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا، 1997

ایمیل:  eshghi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس:  66165712-21 (98+)

صفحه شخصی:  http://sharif.edu/~eshghi

تئوری گراف

برنامه‌ریزی ریاضی

بهینه‌سازی ترکیبی

تئوری تصمیم‌گیری

دانلود

فرهاد قاسمی طاری

دانشیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1353

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، تگزاس A&M، ایالات متحده آمریکا، 1976

دکتری: مهندسی صنایع، تگزاس A&M، ایالات متحده آمریکا، 1979

ایمیل:  ghasemi[at]sharif[dot]edu

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/ghasemi

استقرار و چیدمان تسهیلات

برنامه‌ریزی ریاضی کاربردی

تئوری عملیات ساخت

ایمنی سیستم‌ها

مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی تولید

دانلود

فرهاد کیانفر

استاد

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۵۵

کارشناسی ارشد: سیستم های اقتصادی مهندسی، دانشگاه استنفورد، ایالات متحده آمریکا، 1978

دکتری: مهندسی سیستم، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا، 1982

ایمیل:   fkianfar[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165716-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/fkianfar

تحلیل سیستم‌ها، برنامه‌ریزی ریاضی

برنامه‌ریزی ریاضی

برنامه‌ریزی اقتصادی

سیستم‌های پویا

دانلود

فریدون کیانفر

استاد

کارشناسی: مهندسی مکانیک، دانشگاه امیر کبیر، ایران، ۱۳۴۲

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، موسسه فناوری ایلینوی، ایالات متحده آمریکا، 1967

دکتری: مهندسی صنایع، موسسه فناوری ایلینوی، ایالات متحده آمریکا، 1969

ایمیل:  kianfar[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165715-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/kianfar

برنامه‌ریزی ریاضی

کنترل کیفیت

زمانبندی و توالی عملیات ساخت

دانلود

محمد مدرس یزدی

استاد

کارشناسی: مهندسی برق، دانشگاه تهران، ایران، 1347

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم‌ها و تحقیقات عملیات، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA)، ایالات متحده آمریکا، 1973

دکتری: مهندسی سیستم‌ها و تحقیقات عملیات، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA)، ایالات متحده آمریکا، 1975

ایمیل:   modarres[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165719-21 (98+)

صفحه شخصی:  http://sharif.edu/~modarres

تحقیق در عملیات

دانلود

مصطفی مصطفوی

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران، 1350

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی، تگزاس A&M، ایالات متحده آمریکا

ایمیل: mostafavi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165718-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/mostafavi

اقتصاد مهندسی و آنالیز هزینه‌ها

برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری

برنامه‌ریزی آرمانی

برنامه‌ریزی اعداد صحیح

دانلود

عباس مظفر

مربی

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1356

ایمیل: mozaffar[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165720-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/mozaffar

اندازه‌گیری کار و مطالعه حرکت زمان

اقتصاد مهندسی

دانلود

مهدی نجفی

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1384

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، ۱۳۸۶

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1391

ایمیل: najafi[dot]mehdi[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165709-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/najafi

بهینه‌سازی در سیستم‌های سلامت

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

مدل‌سازی ریاضی

مدیریت بحران

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

دانلود

محسن ورمزیار

استادیار

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1387

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1390

دکتری: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۸

ایمیل:  varmazyar[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165713-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/varmazyar

 

مدل‌سازی و برنامه‌ریزی سیستم‌های تولیدی و خدماتی

توالی عملیات و زمان‌بندی

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی استراتژیک

دانلود

محمود هوشمند

استاد

کارشناسی: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1354

کارشناسی ارشد: فناوری ساخت، موسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان، 1977

دکتری: سیستم‌های ساخت پیشرفته، موسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان، 1982

ایمیل: hoshmand[at]sharif[dot]edu

تلفن تماس: 66165721-21 (98+)

صفحه شخصی: http://ie.sharif.ir/~ieweb/?p=faculty/hoshmand

روش‌های تولید

شبیه‌سازی سیستم‌های تولیدی

طراحی سیستم‌های تولید اتوماتیک

طراحی و تولید با کمک کامپیوتر

دانلود