روابط بین‌الملل
پایش و بین‌المللی سازی

اخبار و اطلاعیه ها

برای مشاهده اخبار بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

نقش همکاری های بین المللی در ارتقای جایگاه علمی بین المللی دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف با کادر مجرب از اساتید و کارکنان و داشتن امکانات به روز آموزشی و پژوهشی و فناوری و نواوری در برنامه های راهبردی خود و برای نیل به اهداف سرامدی علمی و پژوهشی در سطح کشور و منطقه همکاری های بین الملل خود را گسترش داده و با تغییرات جدید در ساختار داخلی و ایجاد مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه بستر لازم را برای تحقق این اهداف فراهم نموده است.

بیشتر بدانید

پایش و بین المللی سازی

بخش پایش و بین المللی سازی در زمینه ارائه و ارتقاء رنکینگ دانشگاه و تولید محتوای چند رسانه ای در سطح داخلی و بین المللی فعالیت دارد.

خدمات غیرحضوری

این بخش شامل خدمات آنلاین دفتر امور بین الملل، نظیر فرم های درخواست برای اساتید و دانشجویان می باشد.

خدمات حضوری

پیگیری نامه ها و گواهی های دانشجویان در این بخش ارائه می گردد.