رتبه بندی موسسه کیو اس _ QS
در رتبه­بندی کیو اس روش شناسی بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است. دانشگاه ها توسط 6 شاخص در قالب 4 حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند که وزن هریک در جدول زیر نشان داده شده است. نقطه قابل توجه این سیستم ن آن است که سهم بسیار بالایی حدود 40 درصد را به نظرسنجی از صاحبان مشاغل، فارغ التحصیلان موفق، کارآفرینان، اساتید و صاحب نظران در مورد دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی جویا می شود.
Responsive Image
Responsive Image
دانشگاه صنعتی شریف اولین بار در سال 2013 وارد رتبه بندی کیو اس شد. با افزایش فعالیت های بین المللی و همینطور بهبود کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در طی 3 سال با رشد حدود 150 رتبه در رده 400 تا 500 قرار گیرد. با ادامه دادن این رویکرد و همینطور توجه ویژه به شاخص شهرت علمی در کنار شاخص های تاثیرگذار دیگر، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در طی 5 سال به طور مداوم روند رشد رتبه را حفظ کند به طوری که در آخرین رتبه بندی کیو اس دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار رتبه 381 ام جهان را کسب نموده است. این موفقیت در حالی کسب شده است که دانشگاه صنعتی شریف مدت 5 سال است که در این رتبه بندی به عنوان برترین دانشگاه ایران شناخته می شود.
Responsive Image

رتبه بندی موضوعی

Responsive Image