برگزاری نمايشگاه «سپهر سهراب»

برگزاری نمايشگاه «سپهر سهراب»

برگزاری نمايشگاه «سپهر سهراب»

كتابخانه مركزی دانشگاه، از 16  الی 20 تيرماه، ميزبان نمايشگاه «سپهر سهراب»، از آثار خوشنويسی گروه حلقه مهربانی خواهد بود.

در اين نمايشگاه مجموعه خوشنويسی شده از اشعار منتخب سهراب سپهری در معرض ديد و عرضه به علاقمندان قرار خواهد گرفت.

افتتاحيه: ساعت 10:30 شنبه 16 تيرماه 1403

مكان: طبقه همكف ساختمان دكتر مجتهدی(كتابخانه مركزی) 

ساعات بازديد: 9 الی 16

​​​​​​​