برنامه‌های دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

آیین‌نامه‌ها

مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد:
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٧ و پس از آن
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٤، ١٣٩٥ و1396
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٨٨ و پس از آن

برنامه‌های آموزشی

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دوره‌های کارشناسی ارشد در «ریاضیات و کاربردها»، «ریاضی کاربردی» و «علوم کامپیوتر» است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای به پایان رسانیدن این دوره‌ها (چه به صورت آموزش محور، چه با پایان‌نامه) ۳۲ واحد است.
ملاک پیشنیاز درس‌ها و تعداد واحدهای هر درس (مثلاً ۳ واحدی یا ۴ واحدی) بر اساس اطلاعات تعداد واحدها و پیشنیازهای منعکس شده در سامانه آموزش دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود. گذراندن حداقل ۳۲ واحد (که ۲ واحد از آن دروس سمینار، و ۶ واحد پایان‌نامه یا معادل درسی آن است) چه با گذراندن دروس ۳ واحدی یا ۴ واحدی، الزامی است.

ریاضیات:

ریاضیات (برنامه قدیم) ورودی‌های ۱۴۰۱ و ماقبل
ریاضیات و کاربردها- ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد
ریاضی کاربردی- ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد

علوم کامپیوتر:

برای ورودی‌های 1402 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دو زمینه تخصصی «محاسبات علمی و بهینه‌سازی» و «نظریه محاسبه، الگوریتم و منطق محاسباتی» اجرا می‌شود.

علوم کامپیوتر (برنامه قدیم) ورودی‌های ۱۴۰۱ و ماقبل
علوم کامپیوتر- ورودی‌های ۱۴۰۲ به بعد