اردیبهشت 1403

با توجه به سانحه ناگوار سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان ایشان، آیین دانش آموختگی دانشگاه در روز پنج شنبه 3/3/3 برگزار نخواهد شد.
اطلاعات تکمیلی در خصوص تاریخ برگزاری مراسم جایگزین، متعاقباً اعلام خواهد شد.

گزارش تصویری آیین دانش آموختگی 1401-1400

 ثبت‌نام آیین دانش آموختگی 1402-1401