پذیرش در شریف
دانشگاه صنعتی شریف در سیستم آموزش عالی ایران از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است، کیفیت تحصیلات و تحقیقات آن را به عنوان مقصد اصلی انتخاب فارغ تحصیلان دبیرستان داخلی و همچنین افرادی که مایل به ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند، قرار می گیرد. هر ساله، کنکور سراسری دانشگاه (کنکور) با بیش از نیم میلیون شرکت کننده در علوم فیزیکی ، دروازه دانشگاه را به روی 1000 دانشجوی جدید باز می کند. از میان کسانی که سال گذشته در شریف پذیرفته شدند ، 98 نفر در 100 و 600 در 1000 نفر برتر کشور قرار گرفتند.

همچنین دانشگاه شریف سالهاست که پذیرای دانشجویان بین المللی است و  با پذیرش دانشجویان ممتاز از سراسر جهان، این سنت را ادامه می دهد. در حال حاضر میزبان بیش از 15 ملیت مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است. پذیرش در دانشگاه شریف رقابتی است، صرف نظر از ملیت متقاضی، در زمینه تحصیلات و شایستگی های خاص خود در نظر گرفته می شود. روشهای مختلفی برای پذیرش برای کسانی که مایل به تحصیل در مقطع کارشناسی ، تحصیلات تکمیلی ، انتقال از دانشگاه دیگر یا مراجعه به عنوان دانشجوی بازدید کننده هستند ، وجود دارد.