هسته‌های فناوری
 • سامانه‌های استخراج و تحلیل داده‌های چاه‌های نفت و گاز

  • صنعت حفاری
 • سامانه‌های حمل و نقل هوشمند - Intelligent Transition System (ITS)

  • پلاک‌خوان
 • سامانه‌های ساختمان هوشمند

  • بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • پردازش زبان طبیعی و گفتار (NLP)

  • ترجمه هم‌زمان (موتور جستجو)
 • اینترنت اشیاء - Internet Of Things (IOT)

 • رمزنگاری

  • الگوریتم‌های رمز سبک
  • رمزهای پساکوآنتومی
 • ساخت دستگاه بومی اسکنر بدن (Body Scanner) مبتنی بر فناوری امواج میلی‌متری توسط اساتید دانشکده مهندسی برق