اعضای هیات علمی

دکترسیدابوالفضل حسینی

دانشیار

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه صنعتی شریف 1392

دکتری مهندسی هسته ای – دانشگاه صنعتی شریف- 1392

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول-02166166107


sahosseini@sharif.edu

زمینه تخصصی: آشکارسازی و دزیمتری – توسعه الگوریتم های بازسازی طیف چشمه پرتوزا – توسعه کدهای محاسبات هسته ای به روش یقینی و احتمالاتی – تحلیل نویز نوترونی – توسعه سیستم های تصویربرداری پرتوپزشکی به منظور کاهش دز وارد بر بیمار

دانلود

دکتر ناصر وثوقی

استاد

دکتری مهندسی مکانیک (گرایش مهندسی انرژی هسته ای)-دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۲

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166101


nvosoughi@sharif.edu

زمینه تخصصی: ترابرد پرتوها – روش مونت کارلو – آنالیز نویز

دانلود

دکتر محمد صمدفام

استادیار

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه هوکایدو 1998

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166105


samadfam@sharif.edu

زمینه تخصصی: پسمانداری هسته ای

دانلود

دکتر محمد اتوکش

دانشیار

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه توهوکو، سندایی، ژاپن 1385

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166126


outokesh@sharif.edu

زمینه تخصصی: مهندسی شیمی هسته ای و چرخه سوخت

دانلود

دکتر محسن غفاری

استادیار

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه صنعتی شریف 1396

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166147


ghaffari@sharif.edu

زمینه تخصصی: دینامیک سیالات محاسباتی – جریان دوفازی – مدل سازی جریان توربولانسی – ترموهیدرولیک و انتقال حرارت

دانلود

دکتر علی اکبرصالحی

استاد

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه ام آی تی 1978

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166132

زمینه تخصصی: مدیریت سوخت – محاسبات استاتیک و دینامیک راکتور

دانلود

دکتر خلیل مشکبار بخشایش

استادیار (مامور در دانشگاه امیرکبیر)

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه صنعتی شریف 1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166145


moshkbar@sharif.edu

زمینه تخصصی: کاربردهای محاسبات نرم در صنعت – کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپ ها در صنعت – شتابدهنده سیکلوترون – تشخیص و شناسایی عیب در نیروگاه های هسته ای – دینامیک راکتورهای هسته ای

دانلود