فرم های  دوره کارشناسی

ثبت نام در مسابقات ریاضی
درخواست کار دانشجویی
فرم مخصوص ثبت‌نام پروژه
کارنامه تحصيلي تطبيق – رياضيات صنعتي
کارنامه تحصيلي تطبيق – علوم کامپيوتر
کارنامه تحصيلی تطبيق- رياضيات نظری
کارنامه تحصيلي تطبيق رشته دوم – رياضيات صنعتي
کارنامه تحصيلي تطبيق رشته دوم -علوم کامپيوتر
کارنامه تحصيلی تطبيق رشته دوم – رياضيات نظری
کارنامه تحصیلی تطبیق دانشجویان دوره فرعی ریاضی
کارنامه تحصیلی تطبیق دانشجویان دوره فرعی علوم کامپیوتر
لیست کامل دروس علوم ریاضی
فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات معاونت آموزشی دانشگاه

فرآیند های دوره کارشناسی

آیین نامه داخلی تغییر رشته در مقطع کارشناسی
کاربرگ درخواست تغییر رشته به / از رشته‌های «ریاضیات کاربرد‌ها» یا «علوم کامپیوتر
فرآیند تغییر رشته
فرآیند درخواست دو رشته‌ای
فرآیند ثبت نام پروژه
فرآیند ثبت نام دوره فرعی
فرآیند دریافت گواهی دوره فرعی
فرآیند درخواست کار دانشجویی
فرآیند درخواست کردیت دروس
فرآیند معرفی به استاد
فرآیند فارغ التحصیلی