اتاق سلامت

شماره های تماس جهت هماهنگی و تعیین وقت

اتاق سلامت

بانوان: ​​​​​​​​​​​​​​سپیده سمواتی شریف (کارشناس ارشد بیومکانیک):  ۶۶۱۶۵۱۵۴
آقایان: ​​​​​​​مهرداد بابایی (کارشناس ارشد فیزیولوژی):  ۶۶۱۶۶۱۶۰

ورزش NMES

یکشنبه و سه شنبه - ساعت 14 تا 20 (با هماهنگی قبلی)
بانوان: مهسا میرصانع (09121244791)
آقایان: مجتبی مدنیان (09124119822)​​​​​​​
مزایای ورزش NMES

هزینه لباس شخصی ویژه (ورزش NMES): 4 میلیون ریال


هزینه 8 جلسه تمرین خصوصی ورزش NMES

گروه درصد تخفیف مبلغ
​​​​​​​(میلیون ریال)
آزاد 0 40
دانشجویان 60 16
کارکنان 50 20
استادان 40 24
معرفی تجهیزات و آزمون های اتاق سلامت
عکس های اتاق سلامت

آیتم های مورد بررسی طبق تشخیص کارشناس اتاق سلامت

 • سنجش فشار خون استراحتی (با استفاده از دستگاه فشار سنج دیجیتال)
 • بررسی ترکیب بدن با استفاده از دو روش آنالیز ترکیب بدن و چین‌پوستی (با دستگاه های کالیپر و Body Composition)
 • بررسی ناهنجاری‌های قامتی ایستا (با استفاده از تست‌های مشاهده‌ای نیویورک با  صفحه شطرنجی و  یا دستگاه دیجیتال (Body Posture Analyzer)
 • بررسی ناهنجاری های قامتی پویا با استفاده از روش (FMS)
 • اندازه گیری استقامت قلبی – عروقی و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 MAX) با استفاده از تست های تخصصی برای هر فرد شامل تست های (بروس، بالک، پله کوئین)
 • اندازه گیری استقامت و قدرت عضلانی در سه ناحیه کمربند شانه‌ای (شنا سوئدی)، مرکز تنه (دراز نشست) و اندام تحتانی (اسکات پای دیوار)
 • بررسی انعطاف‌پذیری با استفاده از دستگاه دیجیتال (Sit and Reach) و روش اصلاح شده هاپکینز
 • اندازه گیری ضربان قلب استراحتی و درصد اشباع اکسیژن خون (با ضربان سنج دیجیتال و دستگاه پالس اکسی متر انگشتی)
 • اندازه گیری توان عضلات پائین تنه با دو روش پرش طولو و پرش سارجنت (با استفاده از دستگاه دیجیتال Vertical Jump)
 • اندازه گیری ویژگی های انتروپومتری شامل وزن و قد (با استفاده از ترازوی دیجیتال SECA  آلمان)
 • غربالگری ناهنجاری های کف و مچ پا (با استفاده از دستگاه دیجیتال پیشرفته Foot Scan) و در نهایت ارائه مشخصات دقیق کفی مناسب با توجه به مشکلات پای فرد مورد سنجش