امور خوابگاه ها و شرایط اسکان دانشجویان

خوابگاه دختران صدف - 200 واحدی 

سوئیت48 متری                    ظرفیت: 4 نفر

 

سوئیت42 متری                    ظرفیت: 4 نفر

فایل اجاره خوابگاه 

خوابگاه پسران - صدف حنانه غربی

واحد 2خواب 80 متری             ظرفیت: 8 نفر

 

واحد 2خواب 75 متری            ظرفیت: 6 نفر

 

واحد 1 خواب 65 متری           ظرفیت: 4 نفر

فایل اجاره خوابگاه

امکانات خوابگاهی

Responsive Image

یخچال 

Responsive Image

اتو و میز اتو

Responsive Image

مبلمان و سرویس خواب

Responsive Image

میز آرایش و میز مطالعه

Responsive Image

تلویزیون 

Responsive Image

ماشین لباسشویی

Responsive Image

اینترنت رایگان

Responsive Image

میزنهارخوری

خوابگاه پسران


آدرس: فاز يک شهرک صدف، خيابان كرمان، كوچه حنانه غربی، خيابان بنان،

پلاك ۵۴ 


كدپستی :​​​​​​​۷۹۴۱۷۴۷۱۱۱

 

خوابگاه دختران

 

آدرس: فاز دوشهرك صدف، خیابان كرمان، خیابان كرخه، دویست واحدی،

بلوك S و R(دومین و سومین بلوك از سمت كوی مهندسان قدیم در خیابان

اصلی)


 

 آئین نامه خوابگاه