07 دیماه 1400

به منظور برقراری تعامل علمی و همکاری بین المللی دانشمندان، صاحبان صنایع و  کارافرینان در حوزه های مختلف پزشکی و مهندسی اولین کنگره بین المللی فناوریهای پیشرفته در حوزه سلامت با همکاری پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هفتم و هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار گردید.   


رویکرد اصلی این کنگره معرفی ظرفیتها و کاربردهای تکنولوژی هوش مصنوعی برای ترسیم نقشه راه تحقق اهداف توسعه پایدار در صنعت فناوریهای نوین سلامت کشور از طریق تعامل علمی پژوهشگران فعال در حوزه های مختلف در سطوح ملی و بین المللی بوده است که در نظر گرفتن محورهای زیر سعی در نیل به این اهداف نموده است: پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی، مدیریت کلان داده ها در فناوریهای سلامت، کاربردهای اینترنت اشیاء در فناوریهای سلامت، مسائل اخلاقی و حقوقی در استفاده از فناورینهای هوش مصنوعی در پزشکی، کاربردهای هوش مصنوعی در علوم اعصاب و کاربردهای بیوانفورماتیک در فناوریهای سلامت. در طول برگزاری این کنگره مقالات برگزیده ارسالی به دبیرخانه ارائه و شرکت کنندگان از کارگاه‌های کاربردی و متنوع بهره مند گشتند.