اطلاعیه درخصوص برگزاری انتخابات کانون های علمی و کانون های فرهنگی و هنری و شورای صنفی دانشجویان