راهنمای تصویری دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال

دانشجویان گرامی 

شما می توانید فایل راهنمای تصویری دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال 14022 را دریافت نمایید.

 

دانلود فایل