خرداد 1403

با توجه به سانحه ناگوار سقوط بالگرد و شهادت رئیس جمهور  و همراهان ایشان، آیین دانش آموختگی دانشگاه در روز پنج شنبه 3/3/3 برگزار نخواهد شد.
اطلاعات تکمیلی در خصوص تاریخ برگزاری مراسم جایگزین، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر