آزمایشگاه های پژوهشکده
هم اکنون شش آزمایشگاه به شرح زیر در پژوهشکده الکترونیک مشغول فعالیت هستند.

 
 • آزمايشگاه رمزشناسي

  آزمايشگاه رمزشناسي در سال 1380 تأسيس گرديد. هدف از تاسيس اين آزمايشگاه فراهم آوردن زمينه‌ها و امكانات لازم براي طراحي، بررسي و تحليل سيستم‌هاي رمزنگاري بوده است. آزمايشگاه در حال حاضر مجهز به چندين دستگاه كامپيوتر و نرم‌افزارهاي تخصصي مربوطه مي‌باشد. ازعمده فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين آزمايشگاه از بدو تأسيس تاكنون مي‌توان به انجام پروژه‌هاي ذيل با استفاده از امكانات موجود در آن اشاره كرد:
  ● مباني طراحي و تحليل سيستم هاي رمز دنباله‌اي مبتني بر ثبات‌هاي انتقال‌ خطي
  ● حمله به كارت‌هاي هوشمند با استفاده از اطلاعات نشتي
  ● تحليل امنيت امضاي ديجيتال ?
  ● بررسی امنیت در سستم های تلفنی همراه نسل دوم (GSM) و نسل سوم (UMTC)
  ● بررسي روش‌هاي تحليل آماري سيستم‌هاي رمزنگاري و تهيه بسته‌هاي نرم‌افزاري لازم
  ● مطالعه و بررسي امنيت RSA
  ● بررسي و تحليل روش هاي دست‌يابي قانوني به كليد
  ● تحليل سيستم‌هاي رمز قطعه‌اي
  ● مدل سازي طرح تسهيم راز با استفاده از كدهاي خطي بلوكي
  ● طراحي و ساخت دستگاه رمزكننده صحبت تلفني
  ● طراحي و تحليل روش‌هاي پرداخت الكترونيكي
  ● تحليل تواني الگوريتم هاي رمزنگاري
  ● طراحي و تحليل پروتكل هاي رمزنگاري

 • آزمايشگاه پردازش ديجيتال سيگنال

  اين آزمايشگاه يكي از آزمايشگاه‌هاي اساسي در پژوهشكده براي اجراي طرح هاي پژوهشي مختلف بوده است. وظيفه اصلي اين آزمايشگاه، شبيه سازي و پياده‌سازي عمليات پردازش سيگنال به صورت ديجيتال با استفاده از پردازشگرهاي مناسب (از نظر سرعت اجرا و مشخصات فني) است كه در هر دو بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اغلب طرح هاي پژوهشي پژوهشكده بسيار ضروري محسوب مي‌شود. لوازم اصلي مورد استفاده در اين آزمايشگاه، علاوه بر كامپيوتر و سيستم هاي وابسته به آن، عبارت از بردها، مدول ها و كيت‌هاي مجهز به پردازشگرهاي پر سرعت و خاص همراه با مجموعه‌اي از سيستم‌هاي نرم‌افزاري براي كار با پردازشگرهاي مذكور است.
  آزمايشگاه پردازش سيگنال تاكنون در طرح هاي پژوهشي متعددي كه بخشي از آنها مربوط به اجراي قراردادهاي پژوهشي دانشگاه بوده‌اند، مشاركت داشته است. اين آزمايشگاه همچنين با توجه به استفاده گسترده از دانشجويان نخبه دانشكده‌هاي برق و كامپيوتر در بخش پردازش سيگنال طرح‌هاي پژوهشي اين پژوهشكده، نقش قابل توجهي در آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه ايفا مي‌نمايد.

 • آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته

  هدف از تاسيس اين آزمايشگاه، فراهم آوردن زمينه‌ها و امكانات لازم جهت بررسی، تحلیل، طراحی و ساخت سیستم جمع آوری داده ها، سیستم جمع آوری سیگنال و سیستم تصویربرداری به منظور آزمون غيرمخرب قطعات و سيستم هاي صنعتي ميباشد. طرح های متعدد پژوهشی که بخشی از آن ها در چارچوب طرح های پژوهشی دانشگاه و بخشی دیگر در چارچوب قراردادهای دانشگاه با صنعت در اين آزمايشگاه انجام پذيرفته اند، عبارت اند از:

  ● بررسي انجام پذیری سیستم عیب‌یاب هوشمند بمنظور بررسي غيرمخرب لوله هاي نفت
  ● طراحي و ساخت نقص‌ياب با استفاده از سیگنال های جریان گردابی، شار مغناطيسي و ماورای صوت.
  ● تهيه و ارائه پيشنهاد ساخت نمونه صنعتي سيستم عيب‌ياب هوشمند با استفاده از شار مغناطيسي براي بررسي غيرمخرب لوله‌هاي نفت و گاز.

 • آزمایشگاه کاربرد پردازش سیگنال درآزمون غیرمخرب مواد

  این آزمایشگاه با هدف طراحی و توسعه الگوریتم های بهینه تشخیص نقص در مواد تاسیس گردید . سیگنال های جمع آوري شده از آزمون غيرمخرب مواد، با تلفیق روش های مدرن پردازش سیگنال پردازش گردیده و وجود نقص در آن ها تشخیص و مشخصه های آن تعيين مي‌گردند. در آینده نزدیک مرکز کاربرد پردازش سیگنال درآزمون غیرمخرب مواد راه اندازی خواهد گردید. این مرکز نخستین نهاد در این زمینه در ایران خواهد بود. فعاليت هاي پژوهشي و در حال انجام در اين زمينه عبارت اند از:

  ● تعيين اطلاعات مورد نياز در تصويربرداري از خوردگي لوله هاي نفت
  ● طبقه بندي تركيب پذیر نقص هاي موجود در لوله هاي نفت
  ● طراحي و توسعه الگوريتم تشخيص نقص از طریق تركيب و تلفيق روش های تحليلی بهینه

 • آزمایشگاه طراحی و تست مدارهای مجتمع دیجیتال

  این آزمایشگاه در سال 1364 تأسیس گردید. از جمله فعالیت های این آزمایشگاه به این موارد می‌توان اشاره نمود:
  ● طراحی مدارهای مجتمع Full Custom
  ● طراحی مدارهای مجتمع Semi Custom
  ● طراحی مدارهای مجتمع با سلول های از پیش ساخته شده
  ● طراحی مدارهای رمز کننده نظیر RSA