یادبوددکتر هاشم محلوجی (1402 - 1327)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع (1402 - 1363)

 شادروان آقای دکتر هاشم محلوجی، استادی گران‌قدر، محبوب، مهربان و نیکوکار، و چشم و چراغ دانشکده مهندسی صنایع بودند. زنده‌یاد استاد محلوجی تخصص قابل توجهی در زمینه‌های آمار، احتمالات و شبیه‌سازی داشتند و آثار ارزشمندی منتشر کردند. همچنین، خدمات ویژه‌ای به جامعه علمی و صنعتی کشور ارائه دادند. ایشان دانشجویان زیادی را پرورش دادند که در داخل و خارج از کشور در حوزه‌های علمی و صنعتی مورد توجه قرار گرفتند. آقای دکتر محلوجی از سال 1368 تا 1371 دو دوره ریاست دانشکده مهندسی صنایع را بر عهده داشتند. روح این استاد بزرگ، همیشه در یاد و خاطره‌ها ماندگار خواهد بود.

یادشان گرامی باد. 

مهندس ژوبین غیور (1400 - 1332)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع (1400 - 1354)

شادروان آقای مهندس ژوبین غیور، مربی برجسته دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف بودند. زمینه فعالیت‌های آموزشی ایشان، اقتصاد مهندسی و مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) بود. ایشان سالیان متمادی معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع بودند و مرجع آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی در سطح دانشگاه بودند و در برنامه‌ریزی و نمودارهای دروس کارشناسی نقش بسزایی داشتند و خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. ایجاد و تکمیل آزمایشگاه ارگونومی دانشکده مهندسی صنایع از فعالیت‌های به یاد ماندنی ایشان است. 

یادشان گرامی باد. 

دکتر محمدرضا صفائیه (1393 - 1318)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع (1393 - 1348)

شادروان آقای دکتر محمدرضا صفاییه، استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، متخصص در زمینه روش‌های تولید و ارزیابی و امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی، از بنیان‌گذاران دانشکده مهندسی صنایع بودند. ایشان اولین رئیس انتخابی دانشکده و بعدها معاون مالی و اداری دانشگاه شدند. فعالیت‌های ایشان در طراحی، ایجاد و توسعه ساختمان دانشکده تاثیر زیادی در پیشرفت برنامه‌های علمی و پژوهشی دانشکده داشته است. آقای دکتر صفاییه خدمات شایسته‌ای در پرورش دانشجویان و انجام پروژه‌های صنعتی داشتند. ایشان دارای روحیه نشاط و همکاری بودند و روابط عمومی خوبی در سطح دانشگاه داشتند.

یادشان گرامی باد.