مرکز محاسبات سریع(HPC)

مرکز محاسبات سریع در دانشگاه صنعتی شریف واحد بین الملل پردیس کیش و در ژانویه سال 2017 (دی ماه سال 1395) تاسیس گردید. این مرکز برای حمایت و پشتیبانی تحقیقات با کیفیت بالا در زمینه های مختلف،  تجزیه و تحلیل عددی و محاسباتی را با عملکرد بالا و سریع فراهم می کند. همچنین میزبان موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، آزمایشگاه های دولتی و سازمان ها می باشد.
 HPC برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون در مورد سرعت پردازش، تکامل یافته است. این سیستم چندین فن آوری شامل معماری کامپیوتر، الگوریتم ها، برنامه ها و مدارهای پیشرفته الکترونیکی را به همراه سیستمهای نرم افزاری تخصصی در کنار هم به شکل موثری یکپارچه نموده است تا مسائل محساباتی پیشرفته را با سرعت و به نحوی موثری حل نماید.
از امکانات این سیستم می توان برای حل انواع مسائل پژوهشی و بین رشته ای نظیر موارد زیل استفاده نمود  و بدین صورت تحقیقات علمی را پیش برده و نوآوری های صنعتی را امکان پذیر ساخت.
 

مشخصات سخت افزاری:

3 rack-mounted servers
Processor: 2*2683 V3 Xeon 14 Core 2.0 /35 MB Level 3 cache
RAM: 8*32 GB ECC-R DDR4 MHz 2400
VGA: PNY Quadro P2000
HDD: 2*SSD 480 GB PM 863 +1*2 TB SATA III