از کتابدار بپرس

  • هر روز کاری ساعت 9-11 می توانید در رابطه با مسائل کتابخانه گفت و گوی آنلاین داشته باشید؛
  • در غیر وقت اداری، پیام شما به ایمیل کتابدار ارسال و در اولین فرصت پاسخ داده می شود؛
  • قبل از پرسش، برای جلوگیری ازسوالات تکراری به "پرسش های متداول" مراجعه و چنانچه پاسخ خود را نیافتید از طریق کادر زیر از کتابدار بپرسید.
Responsive Image

از کتابدار بپرس