همکاران کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و گنجینه

محمد میرزایی
مدیر کتابخانه، مرکز اسناد و گنجینه
library@sharif.edu
021-66165101           
021-66005817         
فرنوش رقابی
معاون کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و گنجینه
f.reghabi@sharif.edu
021-66165101               
021-66005817            
فرشته عدل
مسوول دفتر و امور مالی کتابخانه، دریافت و ثبت کتب
f.adl@sharif.edu
021-66165101 ​​​​​​​        
​​​​​​​021-66165104           
021-66005817            
مریم اسدی
رییس اداره مرکز اسناد و گنجینه
ganjineh@sharif.edu
021-66165115              
معصومه طهمورثی
کارشناس اداره گنجینه و اسناد
mtahmoresi@sharif.edu
021-66165109         
رضوان ارباب زاده
کارشناس مسوول اطلاع رسانی منابع علمی و فن آوری
r.arbabzadeh@sharif.edu
021-66165107             
خیرالنساء سیفی
کارشناس مسوول تهیه و سازماندهی منابع، دیرافت پایان‌نامه
lib_submit@sharif.edu
021-66165114​​           
مرضیه حسنی
کارشناس سازماندهی منابع
marzieh.hasani@sharif.edu
021-66165106             ​​​​​​​
راضیه حسنی
کارشناس فن آوری اطلاعات
lib_it@sharif.edu
021-66165129             
مهشید نخجوانپور
کارشناس مسوول خدمات نوین منابع پژوهشی-آموزشی، سفارشات
libjournal@sharif.edu
​​​​​​​lib-sefareshat@sharif.ir
021-66165123             ​​​​​​​
هما اقبال آل آقا
کارشناس خدمات منابع پژوهشی-آموزشی، سفارشات کتاب
​​​​​​​lib-sefareshat@sharif.ir
021-66165105​​           
نادر آرزومند
کتابدار سالن مطالعه تحصیلات تکمیلی (۱)
021-66165126​​           
محمد امینی
کارشناس تولید محتوای منابع دیداری و شنیداری، سرپرست تالار توس
lib_toos@sharif.edu
021-66165108        
ناصر حکمت‌جو
کتابدار سالن مطالعه تحصیلات تکمیلی (۲)
صدیقه قدیمی
کارشناس مسوول خدمات کتابداری
lib_circ@sharif.edu
021-66165128            
سیروس شاملی
کتابدار خدمات کتابداری (امانت۲)
sirous.shameli@sharif.edu
021-66165118           
مهدی جهانی
کتابدار خدمات کتابداری (امانت ۱)
021-66165116          
محمود رحمانی
کتابدار خدمات کتابداری (امانت ۱)
021-66165116          
مریم ضیایی
کارشناس خدمات کتابداری (عضویت و تسویه حساب)
lib_memb@sharif.edu
021-66165131          
پرویز جهانگیری
کارشناس پایگاه اطلاعاتی و تامین مدرک - پایان‌نامه
libinfo@sharif.edu
​​​​​​​lib_theses@sharif.edu
021-66165113             
خدیجه گلباز
کارشناس خدمات کتابداری (کتابخانه مریم میرزاخانی)
021-66165638             ​​​​​​​
زهرا کاووسی
کارشناس خدمات کتابداری (کتابخانه عبدالسلام)
021-66164530​​