آیین نامه ها

 برای مشاهده آیین نامه ها و مقررات بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید. 

Responsive Image
آیین نامه عضویت
آیین نامه امانت 
 آیین نامه استفاده از پایان نامه ها
آیین نامه خدمات کتاب های الکترونیکی (فرم درخواست  فایل کتاب الکترونیکی)
 مقررات استفاده از سايت و خدمات تحویل مدرک بخش اطلاع رسانی
آیین نامه استفاده از سالن مطالعه ویژه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش منابع اهدایی در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف