معرفی بخش سازماندهی منابع

 با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب هاي گوناگون، ضرورت سازماندهي دانش و منابع اطلاعاتی از مهمترین فعالیت های هر کتابخانه به شمار می رود و شامل کلیه اقدامات  لازم برای قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه است .

در بخش سازماندهی ، منابع اطلاعاتي كتابخانه مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش شناسی فهرست نويسي ، رده بندي (بر اساس نظام جهانی LC  ( نمایه سازی و آماده سازی مي شوند.

سازماندهی تمامی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله ، نشریه و نیز ورود اطلاعات کتابشناختی و به روز رسانی پایگاه های داده ، توسط کارشناسان این بخش صورت میگیرد.

 نشانی: خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی، طبقه چهارم، بخش سازماندهی منابع
تلفن : 66165109-66165106
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 14:30