ضوابط و مقررات
 • آیین نامه ها و اطلاعات ورودی های 1400 و ماقبل

 • بیمه دانشجویان غیرایرانی

  "براساس ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان غیرایرانی باید با پرداخت حق‌بیمه تعیین‌شده تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. مبلغ حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن را اداره دانشجویان بین‌الملل در معاونت آموزشی دانشگاه به اطلاع دانشجویان مشمول می‌رساند."
 • آیین نامه اجرایی پردیس

 • نحوه اخذ و استرداد شهریه در زمان مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل و اخراج دانشجو

 • مقررات آموزشی

 • مقررات انضباطی

 • آیین نامه اعطای جایزه به دانشجویان ممتاز پردیس خودگردان تهران

  در صورتی که دانشجوی پردیس خودگردان تهران، موفق به قرار گرفتن در میان سه نفر برتر دانشکده در یک نیمسال شود، علاوه بر اینکه مشمول تسهیلات شهریه دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال بعدی خواهد بود، پردیس می تواند جایزه ای به این دانشجویان تقدیم نماید.
  تبصره 1: ارزش ریالی این جایزه نمی تواند بیش از شهریه ثابت متناظر با سال ورود دانشجو باشد.
  تبصره 2: رتبه بندی در مقایسه با دانشجویان دانشکده مربوطه که سال ورودی یکسان دارند، انجام می پذیرد.
  تبصره 3: گذراندن حداقل 14 واحد پایه/اصلی/تخصصی در نیمسال مورد نظر (به جز نیمسال اول) الزامی است.
  تبصره 4: در نیمسال اول گذراندن تمام واحدهایی که توسط دانشکده به دانشجویان تخصیص داده می‌شود، الزامی است. به عبارت دیگر در نیمسال اول دانشجو نباید حذف اضطراری (W) داشته باشد.
  تبصره 5: تخصیص این جایزه حداکثر تا نیمسال هشتم مجاز است.
 • دستورالعمل ادامه تحصیل مشروطی کمیسیونی

 • شیوه نامه انتقالی به پردیس

 • شیوه نامه مهمانی به پردیس

 • شیوه نامه مهمانی از پردیس بین المللی کیش به تهران