نمایش محتوا

 کتابخانه مرکزی دانشگاه برای تشخیص سرقت علمی و بررسی مشابه متنی در پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی انگلیسی از نرم افزار  Ithenticate  استفاده می نماید.

 

نکات مورد توجه قبل از ارسال مقاله برای مشابه یابی:

- حداکثر حجم فایل مقاله  4 مگابایت  باشد. در صورت بیشتر بودن حجم، تصاویر و نمودارها را حدف نمایید

- فرمت های مجاز ارسال فایل عبارتند از PDF، DOC، ocxD، RTF  ارسال مقاله

مقاله مورد درخواست خود را به ایمیل بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی به نشانی libinfo@sharif.ir ارسال فرمایید.

 نتیجه بررسی پس از 1 ساعت یا حداکثر 24 ساعت به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

   
نکات مورد توجه بعد از دریافت نتیجه مشابه یابی مقاله ( بر طرف کردن سرقت ادبی): 

 -  میزان تشابه کلی باید  کمتر از 20 الی 25 درصد باشد

 - بخش هایی که در صد تشابه آنها 3 و بیشتر از 3 درصد است، باید بازنویسی دقیق گردد.

- بخش هایی که در صد تشابه آنها کمتر از 3 در صد است، باید با تغییر کلمات و یا جملات تشابه را کم نمود.

- ارجاع صحیح به منابع استفاده شده در متن داده شود.

- منابع و رفرنس هایی که در گزارش به عنوان منبع سرقت ادبی معرفی شده اند، به لیست منابع مقاله اضافه گردد.